สำหรับกับแกล้มเหล้าที่ไม่ทำให้อ้วน, คุณสามารถเลือกอาหารที่มีโปรตีนสูงและไขมันต่ำ เช่น ปลาหรือไก่ย่าง และหลีกเลี่ยงอาหารที่ทอดหรือมีน้ำตาลสูง