กับแกล้มที่มีแคลอรี่ต่ำ เช่น ผักสด, นัทส์ที่ไม่มีเกลือ, หรือผลไม้สด เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลน้ำหนัก