ยี่ห้อดัชชี่ Dairy Home และ Ambrosial เป็นต้น มีความนิยมและรับรองคุณภาพในหมู่ผู้บริโภค