ราคาของกรีกโยเกิร์ตอาจจะแตกต่างตามยี่ห้อและขนาดบรรจุ ราคาทั่วไปอาจจะอยู่ระหว่าง 30 ถึง 100 บาท