กรีกโยเกิร์ตอาจจะมีราคาสูงกว่าโยเกิร์ตธรรมดา และบางคนอาจจะไม่ชอบรสชาติที่เข้มข้นและเนื้อที่หนาของกรีกโยเกิร์ต