กรีกโยเกิร์ตคือประเภทของโยเกิร์ตที่มีเนื้อหนาและมีค่าโปรตีนสูงกว่าโยเกิร์ตธรรมดา