กระเป๋าผ้าเป็นที่นิยมสำหรับการใช้งานทั่วไป, การช็อปปิ้ง, การทำงาน, หรือการศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบและขนาดของกระเป๋า