กระทะเทฟล่อนไม่อันตรายถ้าใช้งานให้ถูกต้อง ต้องหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือจากโลหะหน้าแผ่นกระทะ เนื่องจากจะทำให้ฟิล์มเทฟล่อนแตกหัก และอาจเป็นอันตรายถ้าเป็นสาร PFOA ควรเลือกกระทะที่ไม่มีสาร PFOA