สามารถใช้กระทะเทฟล่อนกับเตาแก๊สได้ แต่ควรตรวจสอบจากผู้ผลิตว่าสามารถใช้กับเตาแก๊สได้หรือไม่ โดยทั่วไปแล้ว กระทะเทฟล่อนสามารถใช้กับเตาแก๊สได้