กรงแมว DIY สามารถทำได้โดยการใช้วัสดุเช่น ไม้ ตะแกรง หรือพลาสติก และต้องแน่ใจว่ามีความแข็งแรงเพียงพอและปลอดภัยสำหรับแมว หรือสามารถอ่านวิธีอย่างละเอียดได้บนเว็บไซต์ SiamBestReview.com