กรงแมวขนาดเล็กเหมาะสำหรับแมวเล็กหรือลูกแมว แต่ควรใช้เฉพาะช่วงเวลาที่จำกัด เช่น ระหว่างการเดินทางหรือไปหาสัตวแพทย์