แอพแปลภาษา ฟรี 20 แอป ด้วยประโยค เสียงพูด รูปภาพ ให้ชีวิตง่ายขึ้น

Last Updated: 23/12/2023
แอพแปลภาษา หนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการสื่อสาร และแอพแปลภาษายอดนิยมในปัจจุบัน

แอพแปลภาษา ที่ถือกำเนิดขึ้น เป็นสิ่งที่ตามมาจากการเกิดขึ้นของภาษาต่างๆ มากมายทั่วโลก ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้โลกในยุคปัจจุบันได้มีการสื่อสารที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ก็จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาความเข้าใจในการที่ใช้ภาษาเหล่านั้นให้ถูกต้องและชำนาญมากที่สุด เพื่อที่จะทำให้การสื่อสารไม่เกิดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อมา และนั่นจึงทำให้แอปแปลภาษาได้ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อที่จะทำให้การสื่อสารดำเนินการได้ง่ายดายนั่นเอง

ประวัติและวิวัฒนาการของ แอพแปลภาษา

สำหรับการสื่อสารต่างภาษาสมัยก่อนนั้น เราคงจะรู้กันอยู่แล้วว่าจะใช้ผู้ที่มีความสามารถทางภาษานั้นๆ มาสื่อสาร อย่างเช่น หากมีความสามารถในการแปลอังกฤษเป็นไทย ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้ช่วยในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น และสิ่งเหล่านี้จึงทำให้แนวทางการสื่อสารจึงมีความหลากหลาย อันเป็นไปตามความเข้าใจของตัวผู้ที่สื่อสารเองนั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าด้วยความแตกต่างดังกล่าวนั้น ย่อมมาพร้อมกับสำนวนที่มีความแตกต่างกันอีกด้วย และจะนำไปสู่การสื่อสารที่ผิดพลาดได้ง่ายเลยทีเดียว นั่นจึงทำให้เครื่องแปลภาษาได้ถือกำเนิดนั่นเอง

เครื่องแปลภาษา ได้ถือกำเนิดขึ้นในทันทีที่มีเครื่องถอดรหัสและเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ถือกำเนิดขึ้น แต่การพัฒนาเครื่องแปลภาษาได้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง โดยว่ากันว่ามีจุดเริ่มต้นจากภายในสหภาพโซเวียต ก่อนที่จะเริ่มมีการผลิตอย่างเป็นทางการภายใน IBM ในช่วงปี ค.ศ. 1954 และในช่วงระหว่างนั้นเป็นช่วงปีที่มีการเกิดขึ้นของสงครามเย็น นั่นจึงทำให้การพัฒนาเครื่องมือดังกล่าวเป็นหนึ่งในตัวที่สร้างความสั่นสะเทือนให้กับสงครามเย็นมากกว่าเดิมเลยทีเดียว และนั่นจึงทำให้การพัฒนาการแปลภาษาภายในคอมพิวเตอร์เริ่มมีการพัฒนาทีละนิดทีละน้อย

นอกจากนี้ ภายในประวัติศาสตร์ของการแปลภาษาด้วยเครื่องมือเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือทางสถิติ หรือแม้แต่การเชื่อมคำให้ใกล้เคียงกัน ก็เป็นหนึ่งในหนทางที่หลายๆ สถาบันแปลภาษามักจะดำเนินการเพื่อที่จะทำให้เกิดการพัฒนาการแปลภาษาที่ทันสมัยมากกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการแปลไทยเป็นอังกฤษ หรือจะเป็นแอปแปลภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ก็ยิ่งสามารถทำได้ง่ายดายยิ่งนัก ไม่ว่าจะเป็นผ่านการใช้เสียงเพื่อให้เครื่องแปลภาษาสามารถดำเนินการแปล ไม่ว่าจะเป็นการแปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย หรือจะเป็นการคัดลอกคำศัพท์จากภายในภาพ และดำเนินการสแกนคำเพื่อที่จะดำเนินการแปล ซึ่งเราสามารถเห็นได้ในแอปแปลภาษาไทย หรือแม้แต่แอปแปลภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และด้วยประวัติศาสตร์ดังกล่าวนี้นั่นเอง ที่ส่งผลทำให้แอปแปลภาษาได้มีการพัฒนาอย่างสูง จนทำให้ผู้คนจำนวนมีโอกาสได้ใช้แอปแปลภาษาได้ง่ายดายยิ่งนักนั่นเอง

พจนานุกรมที่พัฒนามาเป็นแอพแปลภาษา

การถือกำเนิดขึ้นของการแปลภาษา พจนานุกรมคือหนึ่งในแหล่งรวมคำศัพท์ที่จะช่วยทำให้สามารถสื่อสารได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่พจนานุกรมอยู่ในรูปแบบหนังสือ จึงทำให้ช่วยทำให้ผู้คนจำนวนมาก จะต้องค้นหาคำศัพท์ในแต่ละหมวดหมู่ในแต่ละหน้า ซึ่งจะยิ่งช่วยทำให้ผู้คนสามารถจดจำคำศัพท์ได้มากกว่าเดิม แต่ถึงกระนั้น ก็ยังยากลำบากกว่าการค้นหาภายในแอปแปลภาษานั่นเอง โดยสิ่งเหล่านั้น ได้ช่วยทำให้การค้นหาคำศัพท์ง่ายดายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อีกหนึ่งความแตกต่างที่เราสามารถเห็นได้อย่างเด่นชัดภายในแอปแปลภาษา ที่เห็นได้ชัดเจนจากพจนานุกรม ก็คือ ความทันสมัยของแอปแปลภาษาที่สามารถอัพเดตได้ตลอดเวลา นั่นจึงทำให้ความแตกต่างของพจนานุกรมและพจนานุกรมจึงมีความแตกต่างกัน แต่เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่จะช่วยทำให้การแปลภาษาสามารถดำเนินการได้ง่ายดายมากขึ้น ก็คือการที่เราจะต้องเข้าใจในหลักภาษา เพื่อที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจในการแปลได้ดีมากกว่าเดิม ที่ส่งผลทำให้การแปลภาษาเป็นไปได้ง่ายดายมากขึ้น

พจนานุกรม แอพแปลภาษา

ฟังก์ชันของแอพแปลภาษา

ความสำคัญของการแปลภาษาที่เราสามารถเห็นได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ก็คือ การมีระบบฟังก์ชันการแปลที่มีความแตกต่างอย่างเต็มที่ โดยสิ่งเหล่านี้ทำให้ระบบการแปลสามารดำเนินได้อย่างง่ายมากขึ้น และตัวระบบดังกล่าวนี้จะยิ่งช่วยทำให้การแปลสามารถทำได้ดีมากที่สุด โดยที่เราสามารถเห็นระบบการแปล ดังต่อไปนี้

ฟังก์ชันการแปล

แอปแปลภาษาแปลจากการพิมพ์

องค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้การแปลภาษาสามารถดำเนินการได้ง่ายมากกว่าเดิมนั้น ก็คือ การพิมพ์ ที่ถือว่าเป็นฟังก์ชันพื้นฐาน เพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่แปลภาษาได้ในทันที จากคำที่เราได้พิมพ์ออกมา โดยที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้คำของภาษาดังกล่าวนั้น เพื่อที่จะทำให้เราสามารถพิมพ์คำศัพท์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และนั่นจึงเป็นหนึ่งในผลดีที่ทำให้เราสามารถดำเนินการแปลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

แอปแปลภาษาแปลจากเสียงพูด

ถ้าหากเราไม่สามารถพิมพ์คำศัพท์ที่เราไม่เคยพบเห็นในขณะนี้ การพูดคำศัพท์ดังกล่าวนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ เพื่อที่จะทำให้เราสามารถนำไปใช้เพื่อแปลภาษาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยที่เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในสำเนียง หรือลักษณะการพูดคำดังกล่าวนั้น เพื่อที่จะสามารถใช้ในการแปลภาษาจากฟังก์ชันดังกล่าวนี้ได้อย่างง่ายดายนั่นเอง ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นการดีต่อผู้ที่สามารถจำลักษณะการพูดคำศัพท์ดังกล่าวนั้นได้ง่ายดายมากกว่าเดิม

แอปแปลภาษาแปลจากรูปภาพ

ถ้าหากเราพบเห็นคำศัพท์ดังกล่าวอยู่ภายในรูปภาพ เราสามารถที่จะใช้แอปแปลภาษาในการบันทึกภาพ เพื่อที่เราจะสามารถแปลคำศัพท์ได้ในทันที โดยที่มันจะเริ่มสแกนคำศัพท์ที่อยู่ภายในรูปภาพ เพื่อที่จะทำให้เราสามารถแปลคำได้ในทันทีจากรูปภาพนั้นเลยนั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นฟังก์ชันที่นำพาความสะดวกสบายให้กับเรามากกว่าเดิม จนทำให้มีผู้คนจำนวนมากสามารถนำพาความสะดวกสบายนี้นำไปใช้ได้ในทุกทีเลยอีกด้วย

แอพแปลภาษาแปลจากไฟล์เอกสาร

และหนึ่งในฟังก์ชันอันยอดเยี่ยมที่เราสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ รวมไปถึงยังสามารถดำเนินการได้แบบเป็นทางการ ก็คือการแปลจากไฟล์เอกสาร ที่จะช่วยทำให้การแปลสามารถดำเนินการได้ง่ายมากที่สุด รวมไปถึงยังสามารถแปลได้อย่างเป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็นในเชิงธุรกิจ หรือจะเป็นในการแปลธุรกรรมใดๆ ก็ตามก็สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทันใจ จนทำให้มีผู้คนจำนวนมากต่างให้ความสนใจในการแปลไฟล์เอกสารดังกล่าวนี้ได้อย่างง่ายดายนั่นเอง

วิธีการเลือกแอพแปลภาษา

การที่เราจะเลือกแอปแปลภาษา เพื่อที่เราจะสามารถใช้งานในการแปลภาษานั้น เราจำเป็นที่จะต้องเลือกสรรแอพที่ช่วยตอบสนองความต้องการของเราได้มากที่สุด ซึ่งมันอาจจะยากสำหรับตัวเรา เพราะเราจำเป็นที่จะต้องเลือกสิ่งที่เราชื่นชอบได้มากกว่าเดิม และนั่นจึงทำให้เราได้มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญเป็นจำนวนมาก ดังต่อไปนี้

การเลือกจากจำนวนภาษา

หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้แอปแปลภาษาสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี ก็คือ การรวบรวมภาษาเอาไว้มากที่สุด ซึ่งถ้าหากเป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกเป็นส่วนใหญ่ เราจะมีโอกาสได้เห็นการรวบรวมข้อมูลของภาษาเป็นจำนวนมากเอาไว้ภายในแอพเดียวกัน แต่ในบางแอปแปลภาษา ก็มักจะมีการเน้นภาษาเป็นที่ภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นหลักมากกว่า นั่นจึงทำให้เราจำเป็นที่จะต้องเลือกสรรแอพแปลภาษษ ที่ช่วยตอบสนองให้กับเราในด้านดังกล่าวนี้ให้กับเรามากที่สุด

ฟังก์ชันเสริมของ แอพแปลภาษา

การเกิดขึ้นของฟังก์ชันเสริม จะช่วยทำให้เราสามารถแปลภาษาได้เป็นอย่างดีมากกว่าเดิม เพราะตัวระบบดังกล่าวนี้จะช่วยทำให้เราสามารถเข้าถึงการแปลภาษาจากกิริยามากมาย ไม่ว่าจะผ่านทางการพิมพ์ หรือแม้แต่การพูด นอกจากนี้ยังมีระบบที่จัดเก็บคำศัพท์ให้ในบางแอปแปลภาษา ก็ยิ่งช่วยทำให้การแปลภาษาเป็นไปอย่างสะดวกสบาย นั่นจึงทำให้ฟังก์ชันเสริมได้รับความนิยมจากผู้คนจำนวนมากได้ดีเลยทีเดียว

แอพแปลภาษา ที่ใช้งาน Offline ได้

อีกหนึ่งระบบที่มีความสำคัญอย่างมาก ที่จะช่วยทำให้เราสามารถใช้งานตัวระบบได้อย่างเต็มที ก็คือการสามารถใช้งานระบบได้ในทุกที่เราต้องการจะใช้ และแน่นอนว่าในลางพื้นที่ก็จะมีการใช้งานที่ไม่เป็นออนไลน์ กล่าวคือ เป็นพื้นที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต หรืออาจจะเป็นพื้นที่ที่ Wi-Fi ไม่สามารถเข้าถึง เพราะฉะนั้น แอปแปลภาษาที่สามารถใช้งานได้แบบ Offline จึงเป็นหนึ่งในตัวระบบที่ช่วยรองรับการใช้งานของเราได้เป็นอย่างดี จนทำให้มีผู้คนหลายๆ คนหันมาสนใจในระบบ Offline มากยิ่งขึ้น และแน่นอนว่าสำหรับระบบเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นจากการสะสมคำศัพท์ หรืออาจจะมีคลังคำศัพท์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วส่วนใหญ่

แอพแปลภาษา ที่รองรับ iOS หรือ Android

นอกจากนี้ อีกหนึ่งตัวระบบที่ช่วยทำให้การแปลภาษาได้ยกระดับความนิยมมากยิ่งขึ้น นั่นก็คือ ระบบปฏิบัติการที่รองรับ ซึ่งเรามักจะเห็นอยู่ 2 ระบบที่เด่นชัดอย่างมาก คือ iOS หรือ Android โดยสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้คนได้หันมาสนใจในทิศทางที่แตกต่างกัน เพราะระบบเหล่านี้จะมีการให้บริการแอปแปลภาษาที่แตกต่างกันไปอีกด้วย เช่น บางเครื่องแปลภาษาจะสามารถใช้งานได้ดีใน iOS แต่ไม่ดีภายใน Android หรือถ้าหากสามารถใช้งานภายใน Android ก็อาจจะไม่สามารถใช้งานภายใน iOS แต่ถ้าหากสามารถใช้งานภายในโปรแกรมนั้นได้เลย

แนะนำ 20 แอพแปลภาษา

1. แอพแปลภาษา Google Translate

ถือว่าเป็นแอปแปลภาษาที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากทั่วโลก ด้วยคุณสมบัติที่สามารถใช้ได้ง่าย และการแปลที่รวดเร็ว สามารถแปลได้แบบ Offline รวมไปถึงยังสามารถแปลได้จากการพิมพ์, เสียง, ภาพ และหน้าเว็บที่สามารถทำได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีการรองรับหลากหลายภาษา โดยเฉพาะภาษาไทยที่เราสามารถทำได้ดีเลยนั่นเอง เพราะฉะนั้น เราจึงสามารถทำการแปลได้ในทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่บาทเดียว และพิเศษกว่านั้น คือการที่เราสามารถแปลภาษาได้ในระบบ Dark Mode ที่ช่วยเซฟพลังงานได้ดีอีกด้วย

1. Google Translate แอพแปลภาษา

ดาวน์โหลดแอปแปลภาษา Google Translate

2. แอพแปลภาษา Microsoft Translator

เป็นแอปแปลภาษาที่สามารถใช้งานได้ดีเหมือนกับ Google Translator โดยสามารถใช้งานในรูปแบบออฟไลน์ได้ ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ WiFi อีกด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถแปลจากข้อความพิมพ์และข้อความเสียงได้ง่ายมากๆ รวมไปถึงยังรองรับภาษา 60 ภาษา

2. Microsoft Translator แอพแปลภาษา

ดาวน์โหลดแอปแปลภาษา Microsoft Translator

3. แอพแปลภาษา Longdo Dict

เป็นแอพพลิเคชั่นประเภทพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะใช้ในการแปลเป็นคำศัพท์ทีละคำ ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ง่ายในทุกระบบ และสามารถใช้งานได้แบบ Offline

3. Longdo Dict แอพแปลภาษา

ดาวน์โหลดแอปแปลภาษา Longdo Dict

4. แอพแปลภาษา Line Dictionary

พจนานุกรมคำศัพท์ที่ใช้แปลไทยเป็นอังกฤษ โดยมีการรวบรวมคำศัพท์มากถึง 30,000 คำ รวมไปถึงวลีและประโยคอีกมากมาย ซึ่งยังมาพร้อมกับเสียงอ่านสำเนียงเจ้าของภาษาในแต่ละภาษาอย่างเด่นชัด

4. Line Dictionary แอพแปลภาษา

ดาวน์โหลดแอปแปลภาษา Line Dictionary

5. แอพแปลภาษา itranslate

สำหรับแอปแปลภาษานี้ นอกเหนือจากแปลภาษาจากการพิมพ์ได้แล้ว ยังสามารถแปลภาษาได้จากรูปภาพ และจากเสียงพูดของเราเอง รวมไปถึงยังสามารถใช้โหมด Offline ได้อีกด้วย

5. Itranslate แอพแปลภาษา

ดาวน์โหลดแอปแปลภาษา itranslate

6. แอพแปลภาษา Naver Papago AI Translator

เป็นแอปแปลภาษาที่สามารถแปลได้มากถึง 13 ภาษาที่อยู่โอยรอบแถบเอเชีย ซึ่งนอกจากจะแปลจากการพิมพ์แล้ว ยังสามารถแปลจากเสียงพูด รวมไปถึงยังสามารถแปลได้จากภาพถ่าย และเรายังสามารถเห็นตัวอย่างประโยคจากคำศัพท์เหล่านั้นอีกด้วย

6. Naver Papago - AI Translator แอพแปลภาษา

ดาวน์โหลดแอปแปลภาษา Naver Papago AI Translator

7. แอพแปลภาษา AI Voice Translator Translate

เป็นหนึ่งในแอปแปลภาษา ที่แปลจากไทยเป็นอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ที่สามารถแปลภาษาจากการพิมพ์และการพูดได้ในทันที

7. AI Voice Translator Translate แอพแปลภาษา

ดาวน์โหลดแอปแปลภาษา AI Voice Translator Translate

8. แอพแปลภาษา Photo Translator

เป็นแอปแปลภาษาไทย ที่สามารถแปลภาษาได้จากการถ่ายรูปได้ในทันที

8. Photo Translator - Translate แอพแปลภาษา

ดาวน์โหลดแอปแปลภาษา Photo Translator

9. แอพแปลภาษา SayHi Translate

เป็นแอปแปลภาษาที่สามารถใช้การพิมพ์ และการใช้เสียงพูด ที่สามารถดำเนินการแอพพลิเคชั่นได้ฟรี

9. SayHi Translate แอพแปลภาษา

ดาวน์โหลดแอปแปลภาษา SayHi Translate

10. แอพแปลภาษา U Dictionary Translator

เป็นแอปแปลภาษาจากมหาวิทยาลัย Oxford สามารถรองรับได้มากกว่า 180 ภาษา

10. U Dictionary Translator แอพแปลภาษา

ดาวน์โหลดแอปแปลภาษา U Dictionary Translator

11. แอพแปลภาษา Yandex Translate

สามารถแปลได้มากถึง 90 ภาษา รวมไปถึงยัง Copy คำได้ง่าย ซึ่งนั่นจึงทำให้เราสามารถแปลภาษาจากการพิมพ์ ใช้เสียงพูด ถ่ายรูป และสามารถแปลจากเอกสารได้ทั้งหน้า

11. Yandex Translate แอพแปลภาษา

ดาวน์โหลดแอปแปลภาษา Yandex Translate

12. แอพแปลภาษา Instant Voice Translate

เป็นแอปแปลภาษาที่สามารถใช้งานได้ง่ายด้วยระบบเสียงอย่างอัจฉริยะ

12. Instant Voice Translate แอพแปลภาษา

ดาวน์โหลดแอปแปลภาษา Instant Voice Translate

13. แอพแปลภาษา Translate Box

เป็นการแปลภาษาด้วยการใช้ระบบแปลด้วยการพิมพ์ ถ่ายภาพ และใช้เสียง รวมไปถึงยังมีการให้บริการพจนานุกรมในทันที

13. Translator - Translate Box แอพแปลภาษา

ดาวน์โหลดแอปแปลภาษา Translate Box

14. แอพแปลภาษา Scan & Translate Photo camera

สามารถใช้ระบบสแกนรูปภาพเพื่อแปลภาษาได้ในทันที รวมไปถึงยังสามารถแปลจากเสียงและข้อความได้ง่ายอีกด้วย

14. Scan & Translate_ Photo camera แอพแปลภาษา

ดาวน์โหลดแอปแปลภาษา Scan & Translate Photo camera

15. แอพแปลภาษา Chat GPT

สามารถใช้ระบบ AI ในการแปลภาษาได้ในทันที โดยสามารถกำหนดเพียงแค่หัวข้ออีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ระบบเสียง และการดูภาพได้อย่างง่ายดาย

15. Chat GPT แอพแปลภาษา

ดาวน์โหลดแอปแปลภาษา Chat GPT

16. แอพแปลภาษา CM Thai Dict

เป็นแอปแปลภาษาที่มีคลังคำศัพท์กว่า 500,000 คำ และเราสามารถเห็นคำย่อ คำนิยาม และสำนวนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีการแปลไทยเป็นอังกฤษอีกด้วย

16. CM Thai Dict

ดาวน์โหลดแอปแปลภาษา Longdo Dict

17. แอพแปลภาษา Thai Fast Dictionary

เป็นแอปแปลภาษา ที่มีลักษณะเป็นพจนานุกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย ซึ่งสามารถแปลภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว

17. Thai Fast Dictionary

ดาวน์โหลดแอปแปลภาษา Thai Fast Dictionary

18. แอพแปลภาษา TextGrabber

เป็นแอปแปลภาษา ที่เหมาะสำหรับการแปลภาษาจากภาพถ่ายเอกสารที่รองรับภาษามากถึง 60 ภาษาทั่วโลก

18. TextGrabber

ดาวน์โหลดแอปแปลภาษา TextGrabber

19. แอพแปลภาษา Google Lens

สามารถใช้การแปลภาษาด้วยการถ่ายรูปและสแกนได้ในทันที และยังเป็นระบบที่สามารถใช้ถ่ายได้ง่ายมากๆ

19. Google Lens

ดาวน์โหลดแอปแปลภาษา Google Lens

20. แอพแปลภาษา Talking Translator

เหมาะสำหรับการแปลภาษาโดยใช้การพูดเป็นหลัก ซึ่งเป็นแอปแปลภาษาที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวและการเดินทางอย่างเต็มที่

20. Talking Translator

ดาวน์โหลดแอปแปลภาษา Talking Translator

การเปรียบเทียบฟีเจอร์ แอพแปลภาษา

แอปแปลภาษาพิมพ์...พูด...รูปภาพไฟล์

เอกสาร

1. แอปแปลภาษา Google Translate
2. แอปแปลภาษา Microsoft Translator
3. แอปแปลภาษา Longdo Dict
4. แอปแปลภาษา Line Dictionary
5. แอปแปลภาษา Itranslate
6. แอปแปลภาษา Naver Papago - AI Translator
7. แอปแปลภาษา AI Voice Translator Translate
8. แอปแปลภาษา Photo Translator - Translate
9. แอปแปลภาษา SayHi Translate
10. แอปแปลภาษา U Dictionary Translator
11. แอปแปลภาษา Yandex Translate
12. แอปแปลภาษา Instant Voice Translate
13. แอปแปลภาษา Translator  Translate Box
14. แอปแปลภาษา Scan & Translate: Photo camera
15. แอปแปลภาษา Chat GPT
16. แอปแปลภาษา CM Thai Dict
17. แอปแปลภาษา Thai Fast Dictionary
18. แอปแปลภาษา TextGrabber
19. แอปแปลภาษา Google Lens
20. แอปแปลภาษา Talking Translator

บทสรุปส่งท้าย

แอปแปลภาษา จึงเป็นหนึ่งในเครื่องบมือสำคัญที่ช่วยทำให้การแปลภาษาของเราสามารถดำเนินการได้ง่ายมากขึ้น จนทำให้ผู้คนจำนวนต่างให้ความสนใจในการสื่อสารที่ง่ายดาย โดยง่ายดายยิ่งกว่าการหาล่าม ไปจนถึงยังช่วยทำให้เกิดการฝึกฝนภาษาไปในตัว ไม่ว่าจะเป็นการแปลไทยเป็นอังกฤษ และการแปลอังกฤษเป็นไทยได้อย่างเต็มที่นั่นเอง นั่นจึงทำให้แอปแปลภาษาเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับแอปแปลภาษาที่เหมาะสมต่อตัวเรามากที่สุด ก็ยิ่งทำให้เราใช้งานและสร้างประโยชน์ต่อตัวเราได้มากขึ้นเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ แอพแปลภาษา

แอพแปลภาษาอังกฤษ-ไทยที่แนะนำคืออะไร?2023-10-23T10:07:26+01:00

Google Translate และ Microsoft Translator นับเป็นแอพที่มีการใช้งานกว้างขวางในการแปลภาษาอังกฤษ-ไทยและไทย-อังกฤษ มีความแม่นยำสูงและใช้งานง่าย

แอพแปลภาษาเป็นประโยคที่ดีที่สุดคืออะไร?2023-10-23T10:06:19+01:00

Google Translate และ Microsoft Translator ทั้งสองมีความสามารถในการแปลประโยคได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยให้คุณสื่อสารได้ง่ายขึ้น

ฉันสามารถใช้แอพแปลภาษาถ่ายรูปฟรีได้ที่ไหน?2023-10-23T10:05:27+01:00

Google Translate เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายรูปเพื่อแปลข้อความ, และมันฟรีให้ใช้งาน

แอปไหนที่ช่วยแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษได้ดี?2023-10-23T10:04:52+01:00

Google Translate และ Microsoft Translator ทั้งสองมีฟีเจอร์ที่สามารถแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษได้อย่างแม่นยำ โดยมีฐานข้อมูลคำศัพท์ที่กว้างขวาง

มีแอปแปลภาษาฟรีที่แนะนำไหม?2023-10-23T10:02:45+01:00

Google Translate และ Microsoft Translator เป็นตัวเลือกฟรีที่ยอดเยี่ยม, ซึ่งมีความแม่นยำในการแปลและใช้งานง่าย

แอปไหนที่สามารถแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยพร้อมคำอ่านได้ ?2023-10-23T10:00:25+01:00

Google Translate เป็นหนึ่งในแอปที่สามารถแปลภาษาและให้คำอ่านได้, ช่วยให้คุณเข้าใจคำแปลและการออกเสียงได้ดีขึ้น

ฉันควรใช้แอปแปลภาษาอังกฤษแบบไหนดี?2023-10-23T09:59:38+01:00

สำหรับแอปแปลภาษาอังกฤษ ควรเลือกแอปที่มีรีวิวดีและมีฐานผู้ใช้งานจำนวนมาก เช่น Google Translate หรือ Microsoft Translator

มีแอพแปลภาษาที่สามารถถ่ายรูปเพื่อแปลข้อความได้หรือไม่?2023-10-23T09:57:49+01:00

ใช่ Google Translate มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณถ่ายรูปข้อความและแปลได้ทันที, ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อความสะดวกสบาย

สามารถแปลภาษาไทยใช้แอปไหนได้บ้าง?2023-10-23T09:56:52+01:00

แอปที่ได้รับความนิยมสำหรับการแปลภาษาไทย ได้แก่ Google Translate, LINE Dictionary, และอื่นๆ ซึ่งให้บริการทั้งแบบฟรีและมีการซื้อภายในแอป

แอพไหนที่ช่วยไทยแปลอังกฤษได้ดีที่สุด?2023-10-23T09:55:27+01:00

มีหลายแอพที่สามารถช่วยให้คุณแปลภาษาจากไทยเป็นอังกฤษได้ดี, อย่างเช่น Google Translate และ Microsoft Translator. สิ่งสำคัญคือการเลือกแอพที่ตอบโจทย์การใช้งาน

Go to Top